Yazarkasa Pos Entegrasyonu

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA İLGİLİ KANUN Kimler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedir?

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetindedir. Buna göre; 1-3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkca muaf tutulanlar hariç), 2-Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren, 3-Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan, 4-Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışları bulunan, diğer bir ifade ile perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek nitelikte satışları olan (Mükellefin bütün satışları için kendiliğinden fatura düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmaz.) mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedirler.

EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır?

426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde yapılan açıklamaya göre, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan (Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç) mükelleflerden sadece; Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar, 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu, 2014 yılı satışları brüt hasılatı 150 bin liranın altında olan esnaf sanatkarlar için bir yıl ertelenmiş, diğer esnaf grupları için de kademeli bir geçiş süresi öngörülmüştür Buna göre yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu; 2014 yılı satışları/brüt iş hasılatı; 150 bin liranın altında olanlar için 01.01.2017 tarihinde, 150-500 bin lira arasında olanlar için 01.10.2016 tarihinde, 500 bin-1 milyon lira arasında olanlar için 01.07.2016 tarihinde, 1 milyon liranın üzerinde olanlar için ise 01.04.2016 tarihinde başlayacak. Bu kapsama girmeyen mükellefler de isterlerse bu tür yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır?

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna istinaden Bakanlıkca muaf tutulanlar hariç olmak üzere anılan Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer tüm mükellefler 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen tarihler itibariyle, bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlıkca onaylanmış bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

Otel işletiyorum otel bünyesinde dışarıdan gelenlere de hizmet veren bir restoran bulunmaktadır ve işletmemde seyyar EFT-POS kullanıyorum. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetim var mı?

49 seri no.lu ödeme kaydedici cihaz genel tebliğinde münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel işletmecileri ÖKC kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır. Günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan ve dışarıdan gelen müşterilere de hizmet vermeniz sebebiyle yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetiniz vardır.

Faaliyetimizde seyyar EFT-POS kullanıyoruz. Elimizde bulunan ve müşterinin ayağına gitmek suretiyle yapılan tahsilâtlarda kullanılan birden fazla seyyar EFT-POS cihazımız (mobil banka POS'u) mevcuttur. Her bir mobil POS için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda mıyız?

Perakende nitelikli mal satışlarının veya hizmet ifalarının bedelinin tahsilinde kullanılan seyyar EFT-POS'larının (mobil banka POS'u) tamamı EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecektir. İhtiyaç fazlası olup kullanılmayan seyyar EFT-POS'larının (mobil banka POS'u) ise iptal edilmesi veya hiçbir şekilde perakende nitelikli satışların bedelinin tahsilinde kullanılmaması gerekir. Tüm ödemelerin “akıllı yazarkasalar” ile kontrol edilmesini kapsayan uygulama ile kredi kartı ile yapılan işlemler maliye tarafından uzaktan denetlenebilecek bu sayede Kayıp ve kaçakların önlenmesi sağlanacaktır.

Ingenico IWE280

Tüm testlerini tamamlamış ve TÜBİTAK tarafından onayı alınmıştır. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar için bu zorunludur.

Ingenico IDE280

60 milyon satır EKÜ kapasitesi ve 15 yıl mali bilgileri saklama özelliği ile benzerlerinden çok daha uzun süre yazar kasa görevini en iyi şekilde gerçekleştirir.

Ürün görsel ve modelleri değişiklik gösterebilir.